CONSILIUL LOCAL

1. COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL

Membrii Consiliului local ai comunei Orașu Nou sunt după cum urmează:

Nr. crt. Nume, Prenume Apartenență politică
1. Bartos Attila UDMR
2. Bartos Stefan  UDMR 
3. Bute Ianos UDMR 
4. Bute Pal  UDMR 
5. Comiati Ioan PDL 
6. Copil Gheorghe USL
7. Dohi Szabolcs UDMR 
8.  Kocsis Francisc UDMR 
9.  Nagy Florian UDMR 
10. Pajzos  Bertalan  UDMR 
11. Pop Ioan PNL 
12. Rakos Iuliu UDMR 
13. Tatar Emeric UDMR

2. ATRIBUTII ALE CONSILIULUI LOCAL

3. DECLARATII

Aparatul de specialitate al primarului

Consiliul local al comunei orașu nou

4. HOTĂRÂRI ALE CONSILIUL LOCAL

5. PROIECTE DE BUGET

6. PROCESE VERBALE