CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

Caracterul multicultural, multiconfesional și diversitatea etnică reprezintă specificul comunității din Orașu Nou, un punct tare și totodată o oportunitate ce trebuie valorificată.
Cea mai importantă clădire confesională este biserica reformată încăpătoare şi pentru o mie de oameni. Actuala formă a bisericii datează din 2000, lucrările de transformare a bisericii vechi din secolul XV începând în 1988. În acea vreme era nevoie de un pretext pentru a întreprinde lucrările de construcţii în jurul vechiului lăcaş. Declarate ca şi lucrări de renovare, reconstrucţia a început, dar după 1989 s-a schimbat proiectul şi în locul vechii arhitecturi cu o singură navă s-a pus în loc actuala formă cu transept. Din vechea clădire s-a păstrat numai turnul datat din 1796. Amvonul sculptat din piatră (în 1759) de către renumitul meşter Dávid Sipos a fost la fel păstrat. Importanţa comunităţii reformate este arătată şi de faptul că la Oraşu Nou s-a ţinut în 1686 sinodul bisericii calviniste. O altă instituție confesională importantă o reprezintă Mănăstirea Portărița. 
În ceea ce privește educația remarcăm existența școlilor în fiecare localitate a comunei - clasele I-VIII în Orașu Nou  și clasele I-IV în celelalte localități ale comunei. Evoluția numărului de elevi arată o scădere a numărului de copii implicați în procesul educațional, fapt datorat sporului natural negativ și plecărilor din localitate. 
Principalele probleme cu care se confruntă sistemul educațional din comună sunt reprezentate de lipsa dotărilor corespunzătoare pentru școli și lipsa cadrelor didactice calificate - cu excepția școlilor din Orașu Nou , în celelalte școli din comună educația se face cu suplinitori. Printre proiectele din domeniul educațional ce se au în vedere amintim:
•    Construcția unei școli noi în Orașu Nou
•    Reabilitarea școlii Prilog
•    Existența unui proiect de realizare a unei grădinițe cu posibilitate de finanțare prin intermediul Băncii Mondiale
La momentul actual în Orașu Nou există o sală de sport care însă nu este legată la rețeaua de electricitate.